Ubicazione


NOVA DEVIMAR

DEPURADORA I VIVER DE MOL·LUSCS, SL
Barranc de Sant Pere, s/n
Tel.: 977 460 054
Fax: 977 460 505
43895 L’AMPOLLA

administracio@novadevimar.com

P. IVA: B55513345