Location


NOVA DEVIMAR

DEPURADORA I VIVER DE MOL·LUSCS, SL
Barranc de Sant Pere, s/n
Telephone +34 977 460 054
Fax: +34 977 460 505
43895 L’AMPOLLA

administracio@novadevimar.com

FISCAL ID: B55513345